Zajęcia

Na czym polega pierwsza symulacja „Parlament 2.0”?

Pierwszym etapem projektu jest gra odwzorowująca działania polskiego parlamentu. Po wykładzie wprowadzającym uczniowie wezmą udział w symulacji, podczas której wcielą się w rolę posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań: partii liberalnej, partii socjaldemokratycznej, partii ludowej, partii chrześcijańsko-demokratycznej i partii nacjonalistycznej. Członkowie każdej z nich otrzymują dokument programowy, który zawiera zarówno ogólną wizję państwa charakterystyczną dla każdej z partii oraz wypływający z niej pakiet konkretnych postulatów politycznych. Te właśnie postulaty różnią poszczególne ugrupowania. Przedmiotem negocjacji pomiędzy partiami będzie powołanie rządu ze spójnym programem, uchwalenie budżetu na rok 2013, a następnie rządzenie wobec zmieniających się okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych. Parlament będzie podejmował decyzje w formie uchwalania ustaw regulujących pojawiające się problemy. Prace nad ustawami będą odbywać się w komisjach parlamentarnych, gdzie zasiądą przedstawiciele każdej ze stron. W scenariuszu przewidziane są 2-3 kadencje Sejmu, a rozkład sił w kolejnych latach będzie zależał od wyników konkretnych partii w poprzednich kadencjach (przy odpowiedniej polityce jest nawet możliwe zdobycie takiej przewagi przez jedną partię, że w ostatniej kadencji rządzi ona samodzielnie). Kluczowe znaczenie w kontekście spadków/wzrostów notowań poszczególnych partii mają media, w które wcieli się trzech uczniów nienależących do żadnej z pięciu partii politycznych. Zwycięży to ugrupowanie, które okaże największą skuteczność w rządzeniu: punkty będą przyznawane zarówno za stanowiska w rządzie dla konkretnej partii, kształt budżetu zgodny z wytycznymi, jak i uchwalenie ustaw zgodnych z programem partii. Całą grę moderować będzie dwóch Odpowiedzialnych, z których jeden wcieli się w rolę Marszałka Sejmu, drugi zaś w Mistrza Gry. Ich zadaniem będzie czuwanie nad merytorycznym poziomem rozgrywki oraz wspomaganie uczestników, przybliżanie realiów rzeczywistego procesu legislacyjnego itp. Po zakończeniu gry zaplanowane jest około półgodzinne podsumowanie, w trakcie którego powrócimy do kluczowych momentów rozgrywki.

Zapoznaj się z regułami symulacji "Parlament 2.0" (klik)

Poniżej wideo-instrukcja symulacji "Parlament 2.0"

Na czym polegają zajęcia „Moje Miasto”?

Na drugich zajęciach przeprowadzana jest symulacja rozwoju miasta. Pierwszym zadaniem uczniów będzie przygotowanie strategii rozwoju swoich miast/gmin. Na bazie różnych propozycji wybiorą oni spośród siebie prezydenta/burmistrza, a następnie wcielą się w role członków rady miasta uchwalających kolejne budżety, realizując w ten sposób założenia swojej strategii. W trakcie tej symulacji uczniowie będą operować realnymi kwotami, którymi dysponuje gmina, a zarazem zadaniami, które musi ona realizować (utrzymanie dobrego stanu dróg, kanalizacji etc.). Podczas gry grupa powinna opracować trzy takie budżety na kolejne lata. Dzięki rozbudowanej macierzy symulacji, która będzie widoczna na ekranie multimedialnym, uczniowie będą mogli śledzić, w jaki sposób ich decyzje wpływają na rozwój miasta. Po każdym roku budżetowym będą widzieli, w jaki sposób wzrosły/zmalały wydatki bieżące gminy, wpływy z podatków czy zadłużenie. Zobaczą również, czy ich decyzje spotkały się z przychylnością mieszkańców. Spotkanie zostanie uzupełnione o analizę kilku realnych problemów z życia konkretnej wspólnoty lokalnej. Opcjonalnie zajęcia na temat gminy mogą kończyć się 45-minutowym spotkaniem z “prawdziwym” radnym konkretnej gminy.

Poniżej wideo-prezentacja z ideą zajęć "Moje miasto"

Na czym polegają zajęcia „Od narzekania do działania”?

Celem trzeciego warsztatu jest wypracowanie z uczniami projektu społecznego na rzecz konkretnej społeczności lokalnej. Projekt powinien odzwierciedlać idee nowoczesnego patriotyzmu. Decyzja dotycząca formy oraz obszaru aktywności należy do uczniów (może być to np. sprzątanie cmentarza żołnierzy wyklętych, strona internetowa na temat działaczy Solidarności z danej miejscowości, funpage danej dzielnicy na FB, projekt promujący lokalną przedsiębiorczość, warsztaty dotyczące historii swojej miejscowości, aktywizacja lokalnej młodzieży czy seniorów do działań społecznych itp.) Uczestnicy na to działanie nie mają przyznanych środków finansowych, choć mogą próbować zdobyć je samodzielnie. Na samo działanie przewidziany jest czas po zajęciach (projekt realizowany jest popołudniami lub w trakcie weekendów). Osoby prowadzące zajęcia w szkołach zapewniają pomoc techniczną i coaching.

Poniżej wideo-prezentacja na temat zajęć "Od narzekania do działania".