PartnerzyPARTNER STRATEGICZNY 

Fundacja PKO Banku Polskiego istnieje od połowy 2010 i od tego czasu czynnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Od powstania Fundacja, kierując się hasłem „Dobro procentuje”, pomogła w realizacji  ponad tysiąca projektów, na które przeznaczyła ponad 10 mln złotych. Dzięki pomocy finansowej Fundacji kilka tysięcy podmiotów (organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek użyteczności publicznej czy pomysłodawców indywidualnych) mogło zrealizować swoje inicjatywy. Poprzez realizację przedsięwzięć promujących postawy społeczne, poprawiających jakość życia, niosących pomoc potrzebującym, czy działań kulturalnych, Fundacja PKO Banku Polskiego wciela w życie misję w obszarze zaangażowania dobroczynnego na rzecz społeczeństwa.


 

PATRON HONOROWY:

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


W POPRZEDNICH EDYCJACH AKADEMII WSPERALI NAS: 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 

 

Fundacja Bratniak

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

 

Urząd Miasta Ostrów MazowieckaStarostwo Powiatowe w Złotoryi