O Akademii

Czym jest nowoczesny patriotyzm?

Nowoczesny patriotyzm zrywa z błędnym przekonaniem, że miłość do Polski jest czymś archaicznym lub wstydliwym. Przeciwnie, postawa szacunku i oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych czasach nic nie straciła na swojej aktualności. Zarazem określenie „nowoczesny” sugeruje, że pewne tradycyjne kategorie i sposoby pielęgnowania patriotyzmu kształtowane w okresie walki o niepodległość powinny dziś zostać uzupełnione o nowe spojrzenie.

W naszym odczytaniu nowoczesny patriotyzm czasu pokoju, będący czymś więcej niż tylko emocją na rozgrywkach sportowych z udziałem Polaków, powinniśmy rozumieć jako połączenie trzech aspektów takich jak:

- kultura pamięci - a więc kultywowanie naszych polskich tradycji i obyczajów, polskiego języka, historii, sztuki; pamięć o tym skąd pochodzimy i kim jesteśmy, pobudzanie tożsamości naszych wspólnot lokalnych

- samorządność - czyli branie sprawy w swoje ręce - powoływanie organizacji i podejmowanie konkretnych działań służących dobru lokalnej wspólnoty i całego państwa, kontrola różnych obszarów życia publicznego, propagowanie postaw obywatelskich i praktyczna służba ojczyźnie

- patriotyzm gospodarczy - rozwój postawy przedsiębiorczej, kupowanie polskich produktów i docenianie polskich przedsiębiorców, zakładanie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, dbałość o rozwój gospodarczy i rozwój zaawansowanych technologii w kraju

 

Zobacz, jak uczestnicy Akademii odzwierciedlają 3 wymiary nowoczesnego patriotyzmu w swoich projektach społecznych >>>


Czym jest Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu?

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu jest projektem realizowanym przez Klub Jagielloński od 2009 r. (wcześniej pod nazwą Akademii Dojrzałych Obywateli). Ostatnia edycja Akademii (2014/2015) objęła swoim zasięgiem 13 województw, 120 szkół, czyli ponad 3600 uczniów!. Akademia polega na prowadzeniu w szkołach ponadgimnazjalnych cyklu całodniowych innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra parlamentarna wzorowana na nowoczesnych symulacjach RPG) i systemowi samorządowemu (symulacje pracy gminy, samorządowe studia przypadków, spotkanie z przedstawicielem rady gminy) oraz zakłada zrealizowanie z uczniami projektu społecznego w myśl nowoczesnego patriotyzmu. Akademia wyrasta zatem z naszej pasji do politologii, nauk społecznych oraz działalności obywatelskiej, którą chcemy dzielić się z Wami. Drugą inspiracją jest przekonanie, że najlepiej uczyć „Wiedzy o społeczeństwie” poznając rzeczywiste mechanizmy rządzące życiem publicznym. Dlatego każde zajęcia opierają się na specjalnie przygotowanym przez nas scenariuszu, który pozwoli Wam nie tylko poznać teorię, ale przede wszystkim zrozumieć praktykę. Wierzymy, że dzięki Akademii nie tylko będziecie bardziej świadomymi obywatelami, ale przede wszystkim staniecie się nowoczesnymi patriotami, którzy wolą działać dla innych, niż pielęgnować „kult CV”.

Jaka będzie skala Akademii w tym roku szkolnym?

Dzięki strategicznemu partnerstwu z Fundacją PKO Banku Polskiego Akademia w tym roku zostanie zrealizowana we wszystkich polskich województwach. Łączna liczba szkół, które wezmą udział w projekcie powinna wynieść między 150 a 170. Jeśli grupa w jednej szkole liczy ok. 30 uczniów, to daje to łączną sumę nawet 5000 uczestników Akademii w roku szkolnym 2015/16!

Udział szkoły w projekcie jest bezpłatny, jednak wiąże się z pewnymi obowiązkami: wyznaczeniem nauczyciela, który będzie sprawował opiekę nad uczniami podczas trwania projektu, wyselekcjonowaniem grupy uczniów oraz nieodpłatnym udostępnieniem sal na potrzeby spotkań.

Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzą młodzi pracownicy naukowi szkół wyższych, liderzy organizacji pozarządowych, praktycy oraz wybijający się studenci (w każdej szkole dwie osoby). Są to osoby mające predyspozycje do prowadzenia zajęć, potrafiące również zarazić pasją do działalności społecznej. Dzięki partnerstwu z wieloma lokalnymi środowiskami zajęcia w ramach Akademii prowadzą osoby związane z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Politechniką Opolską, Politechniką Wrocławską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, UMCS, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Warszawskim.

Czy uczestnicy Akademii mają do wykonania jakieś zadania?

Wkład uczestników Akademii w projekt nie ogranicza się jedynie do uczestniczenia w symulacjach. Pomiędzy zajęciami będziecie mieli do wykonania trzy zadania.

- Pierwsze z nich polegać będzie na promowaniu postawy patriotycznej wybranej postaci z "własnego podwórka". Nakręćcie krótki film (max. 150 sekund) na temat „Nowoczesny Patriota w mojej okolicy”. Jego bohaterem niech będzie osoba (działająca współcześnie lub mało znana postać z najnowszej historii Polski), która swoją postawą realizowała wartości Akademii, wpasowując się w którąś z trzech ścieżek nowoczesnego patriotyzmu.

- Drugie zadanie umożliwi Wam pokazanie swojego miasta w zaskakujący, zabawny, czasem ironiczny sposób. Wykonajcie zdjęcie - mem/(de)motywator na temat swojej miejscowości/zaobserwowanej tu sytuacji, opatrzony komentarzem związanym z tematem zdjęcia (do 140 znaków) 

- Można filmować i fotografować, ale najważniejsze jest działanie. Trzecie zadanie to przeprowadzenie projektu społecznego oraz przygotowanie jego prezentacji w formacie umożliwiającym umieszczenie jej na YouTube (maksymalna długość nagrania to 150 sekund).

Po co ta strona?

Żyjemy w dobie Internetu, więc i ta strona będzie odgrywała ważną rolę w Akademii. Każda ze szkół biorących udział w projekcie będzie tu miała swój profil złożony ze zdjęcia oraz krótkiego opisu. Na profilach będziemy umieszczali przysłane przez Was zdjęcia i filmiki. Za pośrednictwem strony będziecie mogli obejrzeć wszystkie prace uczestników, a także zagłosować na każdy z nich. Lista rankingowa automatycznie pokaże, które miejsce w rankingu zajmuje Wasza praca i szkoła.

Czy będzie zwycięzca  i jak go nagrodzimy?

Zwycięzcami Akademii są wszyscy jej uczestnicy. W celu uatrakcyjnienia przedsięwzięcia wprowadziliśmy jednak parę wymiernych nagród: Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Ekspertów - są to dwa „Weekendy zwycięzców” dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie z danej szkoły wraz z ich opiekunem. Weekend odbędzie się w wybranym wspólnie przez organizatorów i uczestników miejscu jesienią 2016 r. Uczestnicy „Weekendu zwycięzców” będą mieli okazję wziąć udział w serii zajęć plenerowych kształtujących ich zdolności przywódcze. Nagrodę Publiczności otrzyma ta szkoła, której prace w dniu zamknięcia głosowania, 1 czerwca o godzinie 23:59:59, będą miały największą ilość głosów „Lubię to” odnotowanych na stronie internetowej Akademii. Nagrodę Ekspertów z kolei otrzyma szkoła, która zostanie najwyżej oceniona w trakcie dwudniowego, Wielkiego Finału, który będzie zwieńczeniem IV edycji Akademii.

Wielki Finał Akademii

W dniach 2-3 czerwca 2016 odbędzie się w Krakowie finałowy zjazd uczestników Akademii z całej Polski, w trakcie którego przyznamy Nagrody Ekspertów oraz Publiczności. Uczestniczyć w nim mogą ośmioosobowe delegacje wszystkich klas (+opiekun), które zrealizowały do 8 maja 2016 wszystkie trzy zadania domowe i przesłały formularz zgłoszeniowy. Oprócz samego konkursu projektów zaplanowaliśmy dla Was atrakcje takie jak gra miejska, koncerty, grill, spotkanie ze znanymi postaciami świata mediów, biznesu, sportu oraz działaczami społecznymi.

Zobacz realację z Finału III edycji Akademii >>>


---

Szkoły chętne do udziału w Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu prosimy o kontakt mailowy: anp@kj.org.pl