VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (strona WWW)

VIII Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 1955/1956 jako liceum oznaczone numerem XI, ponieważ numeracja nadawana była wraz z kolejnością powstawania szkół. Numer VIII został nadany w 1962, gdy włączono do niej dotychczasowe VIII Liceum. Stanisław Wyspiański - patron Liceum - był poetą, dramaturgiem, malarzem i grafikiem, tworzącym na przełomie XIX i XX wieku. Nazywany jest nieoficjalnie "Czwartym Wieszczem Polskim"

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie