Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (strona WWW)

Szkoła w Kobylnikach od dziesiątków lat ma swój udział w kreowaniu pozytywnej rzeczywistości. Dawniej znana jako ukierunkowana na potrzeby wsi – dziś otwiera się na nowe trendy rynku pracy. Kształci przyszłych speców od reklamy, a w tym roku otwiera swe podwoje również dla tych młodych ludzi, którzy swą zawodową przyszłość chcą związać z projektowaniem i produkcją odzieży.

Sukcesy teatralne grupy prowadzonej przez Pawła Lewartowskiego a także pasja artystyczna, jaką zaraża uczniów Sylwia Lewartowska sprawiły, że szkoła ma w swej ofercie dydaktycznej także formę kształcenia licealnego. To liceum o profilu menedżersko-artystycznym, a zatem w toku nauki młodzież będzie ukierunkowana na celowe zarządzanie projektami, analizę zasobów i umiejętność ich wykorzystania w dowolnie wybranej profesji, także na rozkwit swych artystycznych pasji.

Historię szkoły tworzą także liczne akcje społeczne prowadzone na rzecz zwierząt, a także imprezy rozrywkowe i artystyczne.Szkoła znana jest  z promowania tradycji kujawskiej. Konkursy nawiązujące do lokalnego folkloru trwale budują lokalną tożsamość.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach