Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach

Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach (strona WWW)

Historia szkoły zawodowej w Ropczycach zaczyna się w okresie wojny. Istnienie swoje zawdzięcza osobie ks. dr Jana Zwierza. W okresie II wojny światowej szkoła przyjmowała w swoje mury tych młodych ludzi, którzy chcieli się uczyć oraz przed wywozem na roboty do Rzeszy.  
 
Z dniem 1 września 1978 r. Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza oraz Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa zostały połączone i otrzymały nazwę: ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA. Ponadto połączono Technikum Mechanizacji Rolnictwa z Technikum Ogrodniczym. Jednostki te otrzymały nazwę TECHNIKUM ROLNICZE.
 
W 1985 roku przyjmuje patrona Wincentego Witosa - polityka i działacza ludowego.

Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach