IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu

IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu (strona WWW)

Działalność szkoły jest nastawiona na przyjazną atmosferę, rozwój, innowacyjność, przyszłość, bezpieczeństwo. Absolwent szkoły to człowiek otwarty, skoncentrowany na zadaniu, dążący do zmian, samodzielny, aktywny, twórczy, tolerancyjny, prospołeczny, czyli człowiek sukcesu w dalszej edukacji i w życiu dorosłym.

IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu