Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gdyni (strona WWW)

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II rozpoczęło swą działalność 1 września 1992 roku.

Szkoła proponuje nauczanie języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, łaciny i greki klasycznej; retorykę, filozofię, edukację kulturalną, jak również wszechstronny rozwój fizyczny; wychowanie ekologiczne w terenie, współpracę z uczelniami wyższymi i placówkami specjalistycznymi. Szkoła posiada również bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Na uwagę zasługuje działalność Salonu Młodych Twórców, który pozwala młodzieży realizować swoje artystyczne talenty. Wystawia się sztuki teatralne, organizuje koncerty, galerie i inne formy artystycznego przekazu.