II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi (strona WWW)

I Liceum Ogólnokształcące zostało utworzone 1 września 1997 roku. Utworzono wówczas dwa oddziały: matematyczny i ogólny, a naukę rozpoczęło 70 uczniów. Liceum z roku na rok zyskuje na atrakcyjności, między innymi poprzez wprowadzenie takich przedmiotów jak: przedsiębiorczość, zarys gospodarki rynkowej, filozofia, jak również imponującą ilość zajęć pozalekcyjnych: zespołu instrumentalno - wokalnego, SKS - u, koła matematycznego, plastycznego, trzech kół teatralnych, ekologicznego, ekonomicznego i gier logicznych. Uczniowie szkoły mogą przyjemnie spędzić czas na przerwach i po zajęciach lekcyjnych. Do dyspozycji oddano nowocześnie wyposażoną czytelnię, kawiarenkę i siłownię.

II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi