I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza W Gdyni

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza W Gdyni (strona WWW)

I Akademickie LO w Gdyni  jest szkołą z wielkimi tradycjami. Obecnie jest to nowoczesna szkoła z wysoko wykwalifikowana i permanentnie doskonaląca się kadra. Przed laty siedzibą szkoły neogotycki pałacyk z przełomu XVIII i XIX wieku. Urok miejsca podkreślało otoczenie - kompleks parkowym z częścią francuską i angielską.

W szkole tej, 10 lat przed wprowadzeniem reformy oświaty, egzamin dojrzałości połączono z rekrutacją na studia na UG (biologia), PG (chemia, ochrona środowiska, biotechnologia) i UG-AMG (biotechnologia).

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza W Gdyni