Technikum TEB Edukacja w Gdańsku

Technikum TEB Edukacja w Gdańsku (strona WWW)

Technikum TEB Edukacja jest czteroletnią szkołą niepubliczną dla absolwentów gimnazjum, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, tworząc szkołę, która nie tylko dostarcza wiedzy ogólnej i daje dobre przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim pozwala na nauczenie się zawodu w praktyce. W czasie trwania cyklu kształcenia proponujemy dodatkowe warsztaty i szkolenia, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do realizacji swoich zadań zawodowych. Pamiętamy również o tym, że życie młodego człowieka to nie tylko nauka, a również kontakt z rówieśnikami, czas wolny, hobby. Dlatego organizujemy naszym uczniom ciekawe wycieczki i wyjazdy integracyjne oraz dbamy o dobrą atmosferę w szkole. Absolwent ma otwartą drogę do dalszej edukacji będących kontynuacją i uzupełnieniem wiedzy w wybranej branży i zawodzie. Może jednak równolegle podjąć pracę, gdyż zdobył już właściwą wiedzę i umiejętności w wybranym przez siebie zawodzie.