Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku

Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku (strona WWW)

Conradinum w Gdańsku to szkoła z tradycjami i z bogatą historią. W Gdańsku w XVI wieku osiadł ród Conradich, od którego nazwiska wywodzi się nazwa szkoły – Conradinum. W latach 1742-1798 żył ostatni z Conradich – Karol Fryderyk Conradi. Pragnął utrwalić nazwisko rodowe w pamięci potomnych. W tym celu w roku 1794 spisał testament, w którym swój wielki majątek przeznaczył na Fundację im. Karola Fryderyka Conradiego. Zadaniem Fundacji było stworzenie szkoły. Spadkodawca w swej ostatniej woli zastrzegł, że „wychowankowie w swym stroju będą posiadali znak wyróżniający fundatora”, dlatego do dzisiejszego dnia obowiązuje w Conradinum tradycja noszenia przez uczniów mundurów.

Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku