I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze (strona WWW)

Z obowiązku podstawowego jakim dla LO jest przygotowanie kandydatów na wyższe uczelnie, I Liceum w Jeleniej Górze zawsze starało się wywiązywać jak najlepiej. Niejednokrotnie udział w olimpiadzie, wywalczony sukces zmieniały orientację zawodową ucznia. Młodzież z „Żeroma” była i jest ambitna, wszystkie olimpiady cieszą się zainteresowaniem, na sczeblu szkolnym startuje wielu uczniów a najlepsi uzyskują dobre wyniki na szczeblach wyższych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze