I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Myślenicach (strona WWW)

Powstało w okresie zaborów z inicjatywy radnych miasta Myślenice, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej oraz z decyzją cesarza Franciszka Józefa I, jako szkoła z polskim językiem wykładowym. Początkowo była to szkoła męska. Pierwszym dyrektorem został Stanisław Pardyak. Dzisiaj w szkole tej funkcjonuje 27 oddziałów – 9 klas pierwszych, 9 klas drugich i 9 klas trzecich, lekcje prowadzi 66 pedagogów.